Stichting

Voor het praktisch en transparant functioneren van de buurtkerk is Stichting Soesterkwartier opgericht. 
Stichting Soesterkwartier heeft vanuit het christelijk geloof en levensbeschouwing, ten doel het creëren van meerdere gemeenschappen die een relevante en creatieve uitdrukking vormen van de christelijke gemeente in de wijk Soesterkwartier in Amersfoort en die: 
• open staan voor buitenstaanders en sociale cohesie stimuleren
• een veilige plek bieden aan een ieder en die bijdragen aan een veilige wijk
• mensen stimuleren in de groei van hun sociale, emotionele en geestelijke ontwikkelingen
• mensen stimuleren tot zowel participatie binnen de gemeenschap als tot (vernieuwde) participatie binnen de maatschappij
• respectvol ontmoetingen aangaan met mensen vanuit verschillende religies met ruimte voor dialoog en identiteit.
kaars
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het verrichten van activiteiten en werkzaamheden ten behoeve van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, ongeacht hun geloof, geslacht, ras, kleur, opleiding of anderszins. 
De stichting beoogt niet het maken van winst. 
Het bestuur van Stichting Soesterkwartier bestaat uit: 
Oeds Blok, voorzitter
Ria Löschner, secretaris
Margreet Kramer, penningmeester

Stichting Soesterkwartier is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Bankrekeningnummer: NL06 ABNA 0401092542

Lees hier het Beleidsplan Stichting Soesterkwartier

Zie hier de AVG Privacyverklaring Stichting Soesterkwartier

Zie hier de Jaarrekening Stichting Soesterkwartier 2017

De liefde vergaat nooit
Meer weten over wie wij zijn? Ga naar de pagina Wie zijn wij.
Contact met ons opnemen? Ga naar de pagina Contact.