Visie

 

Geloof

Ons geloof vertelt op wie we vertrouwen in het leven, in mooie en moeilijke tijden. Dit vertrouwen zijn wij zelf ook aan het leren.

Wij vertrouwen op God de Vader, die uit liefde de hemel en de aarde, ieder mens op aarde en ook de dieren heeft gemaakt.

Wij vertrouwen op zijn zoon Jezus als Redder en Messias, die uit liefde voor ons mens is geworden zoals wij, het leven kent met blijdschap en pijn. Wij vertrouwen op zijn lijden en offer aan het kruis en zijn opstanding uit de dood, voor vergeving en heling in de relatie met onszelf, met God en met de ander.

Wij vertrouwen op de Heilige Geest, de aanwezigheid en kracht van de Vader en van Jezus in het hier en nu, om bij ons te zijn, ons te leiden met liefde, waarheid en blijdschap, ons te troosten in verdriet, die ieder van ons gaven geeft en ons één maakt in alle diversiteit.

Wij hebben ook vragen over het leven, over God en geloof. Wij kennen twijfel en worstelingen en tegelijk vertrouwen wij. Dat vertrouwen is als een bron die steeds weer open gaat en ons verrast. Wij willen in de wijk leren van elkaar in het leven van alledag, met ieder de vrijheid om vanuit ons hart keuzes te maken, zonder dwang. Zo willen we samen het leven ontvangen als een geschenk.

Dit gedeelte uit de Bijbel verwoordt mooi ons vertrouwen en onze hoop (Brief aan de Romeinen 8,38-39):

‘Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten, noch krachten, heden noch toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.’

Dit is onze droom:

Buurtkerk Soesterkwartier
een open familie in de wijk
waar we met vallen en opstaan leren over Gods liefde
en waar ieder waardevol is!

Visie en beloften

Dit is wat wij beloven aan God, aan de wijk en aan elkaar:

Open familie ‘Wij beloven een open familie te zijn in het Soesterkwartier, waar we met vallen en opstaan leren over Gods liefde en waar ieder waardevol is.’

 

 

Wederkerigheid Wij beloven dat wij ontvangen waar we geven en geven waar we ontvangen.

  • Wij geloven in dingen doen met en niet slechts voor de wijk.

 

Jezus naleven Wij zullen het evangelie van Jezus praktiseren in de wijk.

  • We vroegen iemand in de wijk: ‘Wat is je tip voor de buurtkerk?’ Hij zei: ‘Jullie moeten evangelie praktiseren!
  • Wij prikkelen door samen de weg van Jezus te doen en te beleven in de wijk. Wij vertellen vrijmoedig over onze eigen hoop door het goede nieuws van Jezus.

 

Verbinden Wij zijn toegewijd om door persoonlijke relaties bij te dragen aan verbinding tussen mensen in de verschillende delen van de wijk als ‘Wij Soesterkwartier.

  • We bieden gelegenheden voor mensen uit verschillende achtergronden om elkaar te ontmoeten.

 

Ontmoeten: Wij beloven dat wij in ons dagelijks leven de tijd nemen om mensen in de buurt te ontmoeten, te luisteren en relaties op te bouwen.

  • Wij beloven dat door activiteiten en vieringen er ontmoetingen kunnen plaatsvinden die leiden tot relaties.

In afhankelijkheid van God kunnen wij deze beloften waar maken. Vertrouwen op God zien wij als het geheim van de bloei van onze wijk. Dit vertrouwen op God zijn wij zelf ook aan het leren.

Dit zijn enkele van de woorden van Jezus die ons inspireren (uit de Bijbel, Matteüs 5,1-10):
Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.
Hij nam het woord en onderrichtte hen:

‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.'


Meer weten over onze activiteiten? Ga naar de pagina Activiteiten.
Contact met ons opnemen? Ga naar de pagina Contact.